Contoh Soal Matematika Kelas 6 Perkalian, Jumlah Dan Bilangan Pangkat

Contoh Soal Matematika Kelas 6 Perkalian, Jumlah Dan Bilangan Pangkat

Contoh Soal Matematika Kelas 6 Perkalian, Jumlah Dan Bilangan Pangkat

Soal:

1. Tentukan FPB dari bilangan 20 dan 40

a. FPB 1 dan KPK 18

b. FPB 2 dan KPK 24

c. FPB 3 dan KPK 20

d. FPB 4 dan KPK 16

e. FPB 5 dan KPK 30

2. Akar pangkat tiga dari bilangan 729

a. 18

b. 10

c. 12

d. 20

e. 19

3. Tentukan FPB dari bilangan 10 dan 20

a. 20

b. 4

c. 5

d. 10

e. 15

4. (-64) : 8 + 16 – 4 =…

a. 2

b. 7

c. 1

d. 3

e. 4

5. 25 + (-20) : 4 = …..

a. -20

b. 35

c. 40

d. 20

e.-40

6. 15 X 3 + (-12) – 3 =…

a. 20

b. 30

c. 10

d. 40

e. 50

7. 5 + ( 10 – (-5) ) x 2 =…

a. 20

b. 25

c. 30

d. 35

e. 77

8. 12 + (-20) – ( 2 x 3 ) =…

a. -14

b. -16

c. -20

d. -18

e. 18

9. 205 – 50 : 10 + (-150) =…

a. 50

b. 20

c. 30

d. 40

e. 70

10. 2 + (-3) x 8 = ……

a. -26

b. -20

c. -24

d. -22

e. -21

11. 8 :2 + 7x 2 = ……

a. 22

b. 20

c. 18

d. 21

e. 25

12. 6 x 2 – 4 x 5 = ………

a. 40

b. 39

c. 37

d. 38

e. 44

Kunci Jawaban:

1. b. FPB 2 dan KPK 24

2. d. 20

3. a. 20

4. e. 4

5. d. 20

6. b. 30

7. d. 35

8. a. -14

9. a. 50

10. d. -22

11. c. 18

12. a. 40

Tinggalkan komentar